X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
جمعه 22 خرداد 1388 ساعت 13:08

600      اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .

601      راه انداز Port بی اعتبار می باشد .

602      Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.

603      بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .

604      اطلاعات نادرستی مشخص شده است .

605      نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .

606      Port شناسایی نمی شود .

607      ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .

608      راه انداز مودم نصب نشده است .

609      نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .

610      بافر ندارد .   

 

611   اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .

612    مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .

613    فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .

614    سرریزی بافر .

615      Port پیدا نشده است .

616    یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .

617    Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .

618    Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند ).

619    Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).

620    هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .

621    نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .

622    فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .

623    نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .

624    نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .

625      اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .

626    رشته را نمی تواند بارگذاری کند .

627    کلید را نمی تواند بیابد .

628      Port قطع شد .

629    Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).

630    Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .

631    Port توسط کاربر قطع شد .

632    اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .

633      Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .

634    نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید.

635    خطا مشخص نشده است .

636    دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .

637    رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد .

638    زمان درخواست به پایان رسیده است .

639    شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .

640      خطای NetBIOS رخ داده است .

641    سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .

642      یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند .

643    Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .

644      شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .

645      Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است.

646    حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .

647      حساب قطع می باشد .

648    اعتبار password تمام شده است .

649      حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است .

650      سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .

651      مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .

652      پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .

653      Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .

654      Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .

655      دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود .

656      دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد .

657      فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود .

658      اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .

659      فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .

660      فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .

 661     فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .

662      تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است.

663      فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .

664      نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .

665    Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است.

666    مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .

667    فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند .

668      اتصال از بین رفته است .

669    پارامتر به کار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد.

670       نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

671      نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

672    نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

673      نمی تواند کاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

674      نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

675      نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

676      خط اشغال می باشد .

677    شخص به جای مودم پاسخ می دهد .

678    پاسخی وجود ندارد .

679      نمی تواند عامل را پیدا نماید .

680    خط تلفن وصل نیست .

681    یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود .

682    Writing section name دچار مشکل می باشد .

683    Writing device type با مشکل روبرو شده است .

684    684writing device name با مشکل روبرو می باشد .

685    Writing maxconnectbps مشکل دارد .

686      Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد .

687      Writing usage با مشکل مواجه است .

688      Writing default off دچار مشکل می باشد .

689      Reading default off با مشکل مواجه است .

690      فایل INI خالی ست .

691    دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد .

692      سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .

693    Binary macro با مشکل مواجه می باشد .

694    خطای DCB یافت نشد .

695      ماشین های گفتگو آماده نیستند .

696      راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد .

697      Partial response looping با مشکل روبرو می باشد .

698    پاسخ نام کلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .

699    پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .

700      فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .

701      دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .

702      پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .

703    در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .

704    شماره اشتباه callback .

705    مشکل invalid auth state .

706      Invalid auth state دچار مشکل می باشد .

707    علامت خطایاب . x. 25

708    اعتبار حساب تمام شده است .

709      تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .

710      در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.

711      Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید

712      درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .

713      مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .

714    کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .

715      به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .

716      پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .

717      آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .

718      مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .

719      PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .

720    پروتکل های کنترلppp پیکر بندی نشده اند .

721    همتای PPP پاسخ نمی دهد .

722     بسته PPPبی اعتبار می باشد .

723    شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .

724      پروتکل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial -out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .

725    IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial - in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .

726      پروتکل IPX نمی تواند برای dial - out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .

727      نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت .

728    نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .

729    SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .

730      ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo