X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سه‌شنبه 23 مهر 1387 ساعت 17:30

در صفحة ایران، (سنندج – سیرجان، ایران مرکزی، البرز، آذربایجان)، سنگهای ژوراسیک نشانگر دو چرخة رسوبی بزرگ و جداگانه هستند که مرز آنها به رویدادهای زمینساختی است. نخستین سیکل رسوبی ژوراسیک به سن ژوراسیک پایینی / میانی و شامل شیل و ماسهسنگهای زغالدار است که در محیط کولابی و مردابی نزدیک به ساحل نهشته شدهاند و ستبرای آن از چندین متر تا بیش از سه هزار متر متغیر است. رسوبهای زغالدار یاد شده، به همراه ردیفهای مشابه ولی به سن تریاس پسین، چرخة رسوبی واحدی درمرتبة گروه هستند که برای آنها نام « گروه شمشک» انتخاب شده است. مرز زیرین این گروه با ناپیوستگی سیمرین پیشین و مرز بالایی آن با رویداد سیمرین میانی مشخص میشود.

دومین چرخة رسوبی ژوراسیک صفحة ایران، از نوع مارن و سنگآهکهای آمونیتدار است که با ردیفهای آواری سُرخرنگ و یا نهشتههای تبخیری به پایان میرسد. سنگهای این چرخة رسوبی نیز در فاصلة دو رخداد زمینساختی سیمرین میانی (ژوراسیک میانی) و سیمرین پسین (کرتاسة آغازی) نهشته شدهاند، لذا یک چرخة رسوبی در مرتبة گروه با نام غیررسمی « گروه مَگو » است.

با وجود چیرگی شرایط یکسان رسوبی بر حوضههای ژوراسیک صفحة ایران، واحدهای سنگچینهای این زمان در نواحی البرز، ایران مرکزی، کپهداغ و زون سنندج – سیرجان هم نام نیستند.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo